XV Konferencja Sedina Broker

2016-09-23

XV Konferencja Sedina Broker odbyła się w dniach 23-24 września 2016.  Miejsce Konferencji - stałe od kilku lat - Pałac Mierzęcin. Tematyka - jak zwykle bogata i interesująca dla wszystkich prowadzących biznes.

Wśród zaproszonych prelegentów - stali goście w osobach Macieja Relugi (Główny Ekonomista Banku Zachodniego WBK S.A., Członek  Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów) oraz Stanisława Lipińskiego (Skarbnik Miasta Szczecina).

A także Dariusz Włodarczyk (Hestia Loss Control Sp. z o.o.) Andrzej Oryl, Tomasz Podleśny, Krzysztof Wojtowicz  (Delloite Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.).

Temat  wystąpienia  Macieja Relugi  -  Czy Polska pozostanie liderem wzrostu w Europie ? -  nawiązywał do możliwych scenariuszy utrzymania tempa wzrostu PKB Polski w kolejnych latach.

Stanisław Lipiński omówił - Nowe wyzwania Jednostek Samorządu Terytorialnego - rzecz o zadaniach samorządu w okresie kiedy kończy się wydatkowanie funduszy z jednej perspektywy unijnej (2007 -2013) a jeszcze nie ma efektów wydatkowania środków z kolejnego programu (2014-2020).

Dariusz Włodarczyk przedstawił podejście ubezpieczycieli do nowych zagrożeń w biznesie - Ryzyka cybernetyczne - wirtualne ataki, realna ochrona.

Konstytucja rodzinna w firmach rodzinnych - temat prezentowany przez Andrzeja Oryla i Tomasza Podleśnego nawiązuje do sposobów uniknięcia lub rozwiązania problemów mogących pojawić się w procesie sukcesji w firmach rodzinnych.

Krzysztof Wojtowicz w temacie - Zarządzanie podatkami a ryzyko reputacyjne - omówił na przykładach zagadnienie możliwego wpływu optymalizacji podatkowej na opinię o firmie.

W części wieczornej Konferencji goście mieli okazję posłuchać m.in wywiadu z Leszkiem Hermanem  autorem powieści: Sedinum. Wiadomość z podziemi.  Organizatorzy przygotowali niespodziankę - dla każdego gościa egzemplarz książki wraz z dedykacją autora.


copyright 2017 Sedina Broker